بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 54
بازدید کل : 441755
کاربران آنلاین : 3
توافق نامه ثبت نام همایش های بنیاد همایش
 توافق نامه ثبت نام

به نام خدا

ضمن خوش آمدگویی از شما محقق گرامی دعوت می شود پس از مطالعه توافقنامه زیر در وب سایت همایش ثبت نام نمایید.

1-اینجانب به قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و رعايت ضوابط اسلامي و اخلاقي پايبند بوده و متعهد می شوم مطابق با اطلاعيه هاي عمومي درج شده در سايت همایش عمل نمايم.

2- متعهد می شوم مقاله خود را مطابق ضوابط درج شده در سايت (راهنماي نگارش مقاله) تهيه، تنظيم و در موعد مقرر ارسال نمایم.

3- متعهد می شوم مقاله خود را با اطلاع کامل و اخذ موافقت تمامی نویسندگان ارائه نمایم.

4- متعهد می شوم که از نحوه برگزاری همایش (به دو صورت حضوری و غیرحضوری) اطلاع کامل داشته و مطابق با برنامه ریزی انجام شده رفتار خواهم کرد.

5-متعهد می شوم که مقاله ارسال شده به این همایش را به هیچ همایش داخلی و خارجی دیگر ارسال نکرده ام.

6- متعهد می شوم که در نگارش مقاله از كپي برداري مقالات ديگران خودداري نموده و تمامی حقوق قانونی مقاله ارائه شده را می پذیرم.

7-متعهد می شوم که تمامی مشخصات فردی و مرتبط با مقاله را در کمال صحت پر نموده و از در اختيار قرار دادن مستندات همایش به افراد ديگر خودداری نمايم.

8- متعهد می شوم که در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله خود، تصمیم نهايی را بر عهده دبير علمی همایش قرار دهم تا در صورت صلاحديد اقدام نموده و حق هيچگونه اعتراضی را نداشته باشم.

9-متعهد می شوم تصمیم نهايی در مورد ارائه خدمات مندرج در سايت را بر عهده دبير اجرايی همایش قرار دهم تا در صورت صلاحديد اقدام نموده و حق هيچگونه اعتراضی را نداشته باشم.

10- قبل ازهر گونه ارتباط با دبيرخانه تمامی اطلاعیه های های عمومی و پرسش های متداول درج شده در سايت را مطالعه نموده و مطابق آنها عمل نمايم.

11-متعهد می شوم که هزينه های خود را مطابق زمان بندی اعلام شده و برابر جدول هزينه های درج شده در سايت در مهلت قانونی تعيين شده پرداخت نمايم در غير اين صورت برابر ضوابط مالی همایش هزينه عودت شود.

12- متعهد می شوم از ارائه هر گونه مدارك و فيش جعلی خودداری نمایم، در غير اينصورت مديريت همایش مي تواند مطابق قانون یا ضوابط همایش با بنده برخورد نمايد.

13- از درج هرگونه مطلب مغایر با محتوای تخصصی (نظیر موضوعات سیاسی جهت دار و غیر متعارف) خودداری نمايم. در غیر اینصورت مطابق قانون با اینجانب برخورد شده و حق هيچگونه اعتراضی را نداشته باشم.

14- آدرس دقيق پستی خود را در سایت همایش ثبت نموده ام، در غير اين صورت مسئوليت برگشت مرسوله پستی اينجانب یا هزینه های ناشی از ارسال مجدد بسته بر عهده دبيرخانه همایش نمي باشد.

15- هر گونه سوء استفاده احتمالی از سایت و همایش، حتی در صورت عدم اشاره به آن در این آئین نامه موجب پیگیرد قانونی خواهد بود.

 اينجانب شرایط را به دقت مطالعه نموده و موافقم و در صورتي كه مطابق موارد فوق عمل ننمايم به تصميمات اخذ شده از سوي دبیر اجرایی همایش جامه عمل بپوشانم و هيچگونه اعتراضي ننمايم.

 

 اينجانب شرایط را به دقت مطالعه نموده و موافقم و در صورتي كه مطابق موراد فوق عمل ننمايم به تصميمات متخذه از سوي مديريت سايت جامه عمل بپوشانم. هيچگونه اعتراضي ننمايم.