بنیاد همایش اطلاع رسانی رویدادها


آمار بازدید
بازدید امروز : 51
بازدید کل : 240339
کاربران آنلاین : 1
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری                فراخوان نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر

فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر 1395 توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی دورتمند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر
نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی در سال 1396 توسط شرکت سراسازان بصیر و آسیا همایش در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران، اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،آذر 1395 توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفرخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان 1395 با همکاری مشترک دانشگاه آزاد زرقان، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه خوی و واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران ،آذر 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلب


اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه

آخرین مهلت ارسال مقاله: 30آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 7دی 1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4دی 1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20آذر1395
اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 30آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

آخرین مهلت ارسال مقاله: 15آذر1395

آخرین مهلت ثبت نام:15آذر1395   

تاريخ برگزاري کنفرانس
:
 25 آذر1395


سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

آخرین مهلت ارسال مقاله:
 10آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 12آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 6آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 7آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 14آذر1395
سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 11آذر1395


سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران

آخرین مهلت ارسال مقاله: 29آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 11آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

آخرین مهلت ارسال مقاله: 2آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 7آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 5آذر1395
سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری

آخرین مهلت ارسال مقاله: 29آبان1395
اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملیاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

آخرین مهلت ارسال مقاله: 22آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 29آبان1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
 
آخرین مهلت ارسال مقاله: 18آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 27آبان1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


مرکزاطلاع رسانی بنیاد همایش


      

                                 

 

نماد الکترونیکی
لوگو ستاد ساماندهی
logo-samandehi
عضویت در خبرنامه

 
کانال رسمی تلگرام
 
موسسه خیریه محک
 
همکاران راهبردی