بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 54
بازدید کل : 441755
کاربران آنلاین : 3
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران                فراخوان پنجمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار

فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
پنجمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران ، در تاریخ 24اسفند1396، توسط انجمن دانش پژوهان بوعلی سینا با شماره مجوز: 13962944111102/1524 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/11/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
پنجمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار ، در تاریخ 24اسفند1396، توسط انجمن دانش پژوهان بوعلی سینا با شماره مجوز: 13962944111102/1524 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/10/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، در تاریخ 15 اسفند 1396، توسط انجمن دانش پژوهان بوعلی سینا با شماره مجوز: 13962944111102/1524 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/10/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، در تاریخ 15اسفند1396، توسط انجمن دانش پژوهان بوعلی سینا با شماره مجوز: 13962944111102/1524در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/10/24 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
نهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار، در تاریخ 15 اسفند1396، توسط انجمن دانش پژوهان بوعلی سینا با شماره مجوز: 13962944111102/1524 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/10/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران
فراخوان پنجمین همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران ،اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/10/23 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی علوم مهندسی و پایه
دومین همایش ملی علوم مهندسی و پایه،تاریخ برگزاری30/11/ 1396توسط موسسه نواندیشان علم خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/09/14 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی و پایه
دومین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی و پایه،تاریخ برگزاری30/11/1396 توسط موسسه نواندیشان علم خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/09/14 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
فراخوان سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی، در تاریخ30آذرماه 1396 توسط همایش گستران در شهر جیرفت برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی
فراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی در تاریخ 01/11/1396 توسط موسسه نواندیشان علم خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/23 ادامه مطلبفراخوان کنگره انسان شناسی زیستی
فراخوان کنگره انسان شناسی زیستی در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1397 توسط موسسه آموزش عالی کاویان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
فراخوان اولین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ 15/10/1396 توسط موسسه نواندیشان علم خوارزمی در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/17 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی فن بیان
فراخوان کارگاه آموزشی فن بیان در تاریخ 3/9/96 توسط گروه آموزشی امیر مصطفی در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
فراخوان اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی، در تاریخ 29 آذرماه 96 توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/16 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران ،تاریخ برگزاری 19 آذر 96 توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/14 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی جامع حقوق
دومین همایش ملی جامع حقوق ، در تاریخ 15 آذر1396، توسط موسسه نواندیشان علم خوارزمی در شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/08 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
فراخوان دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران که در تاریخ 25آذرماه توسط همایش گستران در شهر جیرفت برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/04 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
فراخوان دومین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران که در تاریخ 09آذرماه توسط همایش گستران در شهر جیرفت برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/04 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
فراخوان پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران ،15 آبان ماه 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی ،16 آذرماه 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/08/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی جامع حقوق
فراخوان دومین همایش ملی جامع حقوق،آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/29 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی شهرهای مدرن
فراخوان همایش ملی شهرهای مدرن ،دی 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری
فراخوان کنگره ملی برنامه ریزی ،مدیریت طراحی و اقتصاد شهری ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی معماری،عمران و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
فراخوان کنفرانس ملی معماری،عمران و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
فراخوان کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های تخصصی در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های تخصصی در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ،دی 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس سالانه معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران
فراخوان کنفرانس سالانه معماری،شهرسازی ،جغرافیا و عمران ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
فراخوان سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
فراخوان دومین همایش ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران،27آبان 1396 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی عمران،معماری و شهرسازی
فراخوان اولین همایش ملی عمران،معماری و شهرسازی ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی عمران
فراخوان اولین همایش ملی عمران ،دی 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
فراخوان اولین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست ،دی 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
فراخوان اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران ،دی1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس تخصصی شهرسازی
فراخوان اولین کنفرانس تخصصی شهرسازی ،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار
فراخوان کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار،بهمن 1396 در شهر شیروان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/07/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابداری حقوق و علوم اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت حسابداری حقوق و علوم اجتماعی،آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/06/12 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/06/12 ادامه مطلبفراخوان همایش بين المللي عمران ، معماري و علوم محيطي
فراخوان همایش بين المللي عمران ، معماري و علوم محيطي ،اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست ، دی 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/16 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی
فراخوان کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی، اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/16 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها)
فراخوان اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها)، بهمن 1396 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی)
فراخوان کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی)، اسفند 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
فراخوان کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی ، بهمن 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی
فراخوان کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی ،تکنولوژی و علوم کاربردی ، اسفند 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/08 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی و هوا
فراخوان ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی و هوا ، بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/08 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران
فراخوان هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران ، دی 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی ، آبان 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/08 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی ، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/08 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
فراخوان هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱
فراخوان کنفرانس رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ ، آذر 1396 در شهر رامسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی ، آذر 1396 در شهر کوالالامپور برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک
فراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک ، شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان بررسی روند مدیریت بحران در مناطق زلزله زده (اهر هریس ورزقان)
فراخوان بررسی روند مدیریت بحران در مناطق زلزله زده (اهر هریس ورزقان) ، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
فراخوان دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار
فراخوان دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار ، آذر 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
فراخوان ششمین کنفرانس ونمایشگاه بین المللی مهندسی متالوژی و مواد ، بهمن 1396 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ونمایشگاه بین المللی مهندسی متالوژی و مواد
فراخوان ششمین کنفرانس ونمایشگاه بین المللی مهندسی متالوژی و مواد ، آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام
فراخوان چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی شمس و مولانا
فراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری ، محیط زیست و توسعه پایدار شهری، مهر 1396 در شهر خوی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری ، محیط زیست و توسعه پایدار شهری
فراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری ، محیط زیست و توسعه پایدار شهری، شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/07 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری ، شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/04 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار
فراخوان دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار، آذر 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/04 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
فراخوان همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ
فراخوان همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ ، اسفند 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان همایش واکاوی قرائت های افراطی از دین
فراخوان همایش واکاوی قرائت های افراطی از دین ، مهر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره علمی بین المللی شهدای مدافع حرم
فراخوان اولین کنگره علمی بین المللی شهدای مدافع حرم ، مهر 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار ، شهریور 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ، آذر 1396 برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار راه چاره های مذاکرات و فروش موفق در دانشگاه تهران
فراخوان اولین سمینار راه چاره های مذاکرات و فروش موفق در دانشگاه تهران ، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی
فراخوان کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی ، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه( امکان چاپ در مجلات معتبر )
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه( امکان چاپ در مجلات معتبر )، شهریور 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶
فراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶ ، آذر 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت
فراخوان کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت ، آذر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی
فراخوان ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، آذر 1396 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران
فراخوان نوزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران ، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی
فراخوان دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی علوم جانوری
فراخوان سومین کنفرانس ملی علوم جانوری ، شهریور 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی
فراخوان هشتمین سمینار ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی ، مهر 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
فراخوان کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات ، آذر 1396 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
فراخوان چهاردهمین کنفرانس آمار ایران ، شهریور 1397 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت ( با امتیاز بازآموزی )، آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی
فراخوان همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ، مرداد 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
فراخوان اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته ، بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/02 ادامه مطلبفراخوان واکاوی فکری، فرهنگی و تمدنی تاریخ دفاع در ایران
فراخوان واکاوی فکری، فرهنگی و تمدنی تاریخ دفاع در ایران ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی
فراخوان اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری وشهرسازی ، آبان 1396 در شهر ایلخچی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره زنان موفق
فراخوان دومین کنگره زنان موفق، اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان دوره تخصصی آزمون ذرات مغناطیسی سطح یک و دو
فراخوان دوره تخصصی آزمون ذرات مغناطیسی سطح یک و دو، مرداد 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال
فراخوان اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال، آذر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین الملی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت
فراخوان کنفرانس بین الملی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت ، آذر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان سمینار کاربردی آشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی های هوشمند بازاریابی و تبلیغات در دنیا
فراخوان سمینار کاربردی آشنایی با نرم افزارها و تکنولوژی های هوشمند بازاریابی و تبلیغات در دنیا ، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی)
فراخوان کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل طراحی صنعتی و معماری داخلی) ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، شهریور 1396 در شهر بروکسل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ، مرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/05/01 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست
فراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/31 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک
فراخوان دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک، مهر 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/31 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي
فراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/31 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت و صنایع ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت و صنایع ایران ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/31 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
فراخوان سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، آذر 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/31 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی ،آبان 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/31 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
فراخوان دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ،اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/18 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش وجشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک
فراخوان نخستین همایش وجشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/18 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال
فراخوان چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال ،بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت ، اقتصاد کاربردی و تجارت
فراخوان اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت ، اقتصاد کاربردی و تجارت ، مرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/18 ادامه مطلبفراخوان سمینار تخصصی روشهای دفع پسماند
فراخوان سمینار تخصصی روشهای دفع پسماند ، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق،مکانیک کامپیوتر ومکاترونیک
فراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق،مکانیک کامپیوتر ومکاترونیک ، شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/18 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
فراخوان هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو
فراخوان پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو ، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی انرژی بادی ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی انرژی بادی ایران ، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق
فراخوان سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق ، آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
فراخوان چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران ، آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ساخت داخل
فراخوان اولین همایش ملی ساخت داخل ، اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر ، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی
فراخوان کنفرانس ملی رهیافت های نو در شیمی و مهندسی شیمی ، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی ۹۶
فراخوان کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی ۹۶ ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
فراخوان هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر ، آبان 1396 در شهر صفا شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
فراخوان پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، دی 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی
فراخوان نخستین کنگره بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی ، شهریور 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش
فراخوان نهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش ، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور
فراخوان اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور ، بهمن 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی ، آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران ، مهر 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال: گرایش ها، فناوری ها و کاربردها
فراخوان نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال: گرایش ها، فناوری ها و کاربردها ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی
فراخوان کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی ، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان جشنواره نوآوری و کارآفرینی محصولات و خدمات هوشمند
فراخوان جشنواره نوآوری و کارآفرینی محصولات و خدمات هوشمند ، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/14 ادامه مطلبفراخوان همایش آسیب شناسی نظام آموزشی
فراخوان همایش آسیب شناسی نظام آموزشی ، تیر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی معماری در ساختمان و شهرسازی ، آذر 1396 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان دوره آموزشی مفاهیم و اسناد بازرگانی
فراخوان دوره آموزشی مفاهیم و اسناد بازرگانی ، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران
فراخوان نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران ، اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی
فراخوان چهارمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور ، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی پیشگیری از طلاق
فراخوان چهارمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان چهارمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
فراخوان چهارمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور ، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/13 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش مدیریت و حسابداری
فراخوان چهارمین همایش مدیریت و حسابداری ، مرداد 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد، مدیریت وحسابداری
فراخوان اولین همایش تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد، مدیریت وحسابداری، مرداد 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی
فراخوان کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
فراخوان پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، با مجوز وزارت علوم ، دی 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همايش ملی موزه ملی علوم و فناوري ایران با عنوان «میراث علم و جامعه»
فراخوان هفتمین همايش ملی موزه ملی علوم و فناوري ایران با عنوان «میراث علم و جامعه» ، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران
فراخوان چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران ، مهر 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی متن‎پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی – ادبی
فراخوان چهارمین همایش ملی متن‎پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی – ادبی ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال، گرایش ها، فناوری ها و کاربردها (DGRC2017)
فراخوان کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال، گرایش ها، فناوری ها و کاربردها (DGRC2017) ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی و مشاور خانواده،
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی و مشاور خانواده، شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
فراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/04 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي
فراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/04 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست
فراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست ، مرداد 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/04/04 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی محیط زیست
فراخوان اولین همایش ملی محیط زیست ، مرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی معماری و عمران
فراخوان اولین همایش ملی معماری و عمران ، شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی برق و کامپیوتر
فراخوان اولین همایش ملی برق و کامپیوتر ، شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی و پایه
فراخوان اولین همایش ملی کاربرد ریاضیات در علوم مهندسی و پایه ، شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مکانیک،برق،عمران
فراخوان اولین همایش ملی مکانیک،برق،عمران، شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی هنر
فراخوان اولین همایش ملی هنر ،شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه
فراخوان اولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه ،مرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی شورورزی
فراخوان اولین همایش ملی شورورزی ،آبان 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان دوره آموزشی جامع مجازی جاری سازی استراتژی
فراخوان دوره آموزشی جامع مجازی جاری سازی استراتژی ،خرداد 1396 برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان دومین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
فراخوان دومین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار
فراخوان نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار ،مهر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بهینه‌سازی و داده‌کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان همایش ملی بهینه‌سازی و داده‌کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر ،شهریور 1396 در شهر صفا شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
فراخوان پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی شرق شناسی – صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
فراخوان سومین همایش بین المللی شرق شناسی – صلح و دیپلماسی فرهنگی با بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت ،مهر 1396 در شهر فرانکفورت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
فراخوان همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
فراخوان چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ،اذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه
فراخوان دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه ،اذر 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
فراخوان پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ،مهر 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان مسابقات ملی طراحی و ساخت سامانه های پرتاب افقی
فراخوان مسابقات ملی طراحی و ساخت سامانه های پرتاب افقی ،آبان 1396 در شهر شاهین شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی حسابداری، آمار و ریاضی
فراخوان همایش بین المللی حسابداری، آمار و ریاضی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس ملی تونل ایران
فراخوان سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس ملی تونل ایران ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/22 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی حجاب، عفاف و سبک زندگی
فراخوان همایش ملی حجاب، عفاف و سبک زندگی ،تیر 1396 در شهر زاوه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
فراخوان اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه ،مهر 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
فراخوان نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور ،مهر 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس
فراخوان سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس ،مهر 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی
فراخوان همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی ،آذر 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث
فراخوان چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
فراخوان هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ،دی 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی جامع حقوق
فراخوان اولین همایش ملی جامع حقوق ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/20 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان دومین همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،تیر 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش و نمایشگاه بین المللی دوسالانه آنگوا ۲۰۱۷
فراخوان هفتمین همایش و نمایشگاه بین المللی دوسالانه آنگوا ۲۰۱۷ ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/17 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو
فراخوان اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو ،اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابدرای پاریس-فرانسه
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابدرای پاریس-فرانسه ،تیر 1396 در شهر پاریس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/17 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری
فراخوان همایش ملی علامه شمس الدین محمد خفری ،آذر 1396 در شهر جهرم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/17 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی و مشاور خانواده
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی و مشاور خانواده، شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران
فراخوان هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ،شهریور 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
فراخوان همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی ،خرداد 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان مجمع اقتصاد فناوری ناو
فراخوان مجمع اقتصاد فناوری ناو ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک
فراخوان نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
فراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی ،آبان 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه
فراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهش در علوم پایه ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی
فراخوان اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/16 ادامه مطلبفراخوان چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی
فراخوان چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/13 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی
فراخوان هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی ،آذر 1396 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/13 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
فراخوان دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران ،آذر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/13 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور
فراخوان سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور ،آبان 1396 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/13 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس فرماندهی عملیات اطفای حریق
فراخوان نخستین کنفرانس فرماندهی عملیات اطفای حریق ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ،تیر 1396 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی حجاب عفاف و سبک زندگی
فراخوان همایش ملی حجاب عفاف و سبک زندگی ،تیر 1396 در شهر زاوه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس تخصصی مدیریت مالی و اداری پیشرفته
فراخوان اولین کنفرانس تخصصی مدیریت مالی و اداری پیشرفته ،تیر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری، دانش و سرمایه گذاری
فراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری، دانش و سرمایه گذاری ،مرداد 1396 در دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش مالی اسلامی
فراخوان سومین همایش مالی اسلامی ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت
فراخوان جشنواره ملی رسانه های دیجیتال سلامت ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان سومین کارگاه تابستانه ربات های موازی
فراخوان سومین کارگاه تابستانه ربات های موازی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی بهینه­ سازی سیستم­ ها و مدیریت کسب‌وکار ،شهریور 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/08 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
فراخوان هشتمین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ،آبان 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/08 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی و دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم ها
فراخوان ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی و دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، داده های حجیم و الگوریتم ها ،شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/07 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق
فراخوان کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/07 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
فراخوان سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع ،مهر 1396 در شهر اسفراین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/07 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بازشناسی ملی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی
فراخوان دومین همایش بازشناسی ملی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی ،مرداد 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/07 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفـرانس جذاب روش های کاربـردی و تحقیقات پیشـرفته در روابط عمـومی
فراخوان اولین کنفـرانس جذاب روش های کاربـردی و تحقیقات پیشـرفته در روابط عمـومی ،تیر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/06 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
فراخوان کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه ،شهریور 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/06 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال نفت، گاز و پتروشیمی
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال نفت، گاز و پتروشیمی ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/03 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/03 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
فراخوان هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین الملی و سومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی
فراخوان اولین همایش بین الملی و سومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی ،آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه ،شهریور 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر
فراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/03 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
فراخوان دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ،مهر 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همايش ملی سلامت جسم و روح از دیدگاه قرآن و علوم
فراخوان اولین همايش ملی سلامت جسم و روح از دیدگاه قرآن و علوم ،شهریور 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/03/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
فراخوان اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ، شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
فراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
فراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک
فراخوان دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک، مهر 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي
فراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست
فراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست، مرداد 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی
فراخوان دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی ،مهر1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
فراخوان دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ،تیر1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو
فراخوان اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو ،اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/03/01 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
فراخوان همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
فراخوان کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
فراخوان سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
فراخوان چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ،تیر 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی
فراخوان نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی ،مرداد 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه
فراخوان همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه ،فروردین 1397 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی کامپیوتر و مهندسی اطلاعات
فراخوان نخستین همایش ملی کامپیوتر و مهندسی اطلاعات،تیر 1396 در شهر سپیدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
فراخوان پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ،آبان 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی
فراخوان همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی ،تیر 1396 در شهر زاوه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/31 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی
فراخوان اولین همایش علوم اجتماعی ،روانشناسی و علوم تربیتی ،خرداد 1396 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
فراخوان نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری ،خرداد 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش ملی نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس
فراخوان دوازدهمین همایش ملی نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی خلیج فارس ،مهر 1396 در شهر قشم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی
فراخوان سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی ،تهران 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت
فراخوان همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت ،آذر 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فراخوان سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ،شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در نفت و نیرو
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی تجهیزات دوار در نفت و نیرو ،دی 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی محیط زیست
فراخوان اولین همایش ملی محیط زیست ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه
فراخوان سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه ،آبان 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی
فراخوان اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی ،مهر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران
فراخوان چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی
فراخوان اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی ،شهریور 1396 در شهر سبزوار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی ،خرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی
فراخوان چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی ،شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
فراخوان پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ،آبان 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک
فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک ،شهریور 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی
فراخوان دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی ،مهر 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ،تیر 1396 در شهر سپیدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری
فراخوان کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی ،تیر 1396 در شهر آستانه اشرفیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان همایش یکم فیروزه:صنعت و فرهنگ
فراخوان همایش یکم فیروزه:صنعت و فرهنگ ،مهر 1396 در شهر نیشابور برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ،شهریور 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی ،خرداد 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک
فراخوان نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش برندینگ شهری و توسعه پایدار
فراخوان اولین همایش برندینگ شهری و توسعه پایدار ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی
فراخوان دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/23 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/23 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
فراخوان چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ،خرداد 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ،تیر 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/23 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی جایکاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
فراخوان سومین همایش ملی جایکاه نقوش تزیینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی
فراخوان دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی ،شهریور 1396 در شهر آمل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش زبان
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش زبان ،شهریور 1396 در شهر وارنا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز (یادبود زلزله ارسباران)
فراخوان کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز (یادبود زلزله ارسباران) ،مرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی نوشتن مقالات برای انتشار در مجلات معتبر مدیریت و سیستم های اطلاعاتی
فراخوان کارگاه آموزشی نوشتن مقالات برای انتشار در مجلات معتبر مدیریت و سیستم های اطلاعاتی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان دوره آموزشی تخصصی مجازی داستان سرایی برای تغییر در کسب و کار
فراخوان دوره آموزشی تخصصی مجازی داستان سرایی برای تغییر در کسب و کار ،خرداد 1396 برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی آخرین آئین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۶
فراخوان همایش بررسی آخرین آئین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۶ ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی دانش ونوآوری در مهندسی،علوم و تکنولوژی باکو
فراخوان کنفرانس بین المللی دانش ونوآوری در مهندسی،علوم و تکنولوژی باکو ،اردیبهشت 1396 در شهر باکو برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان کارگاه یک روزه پرسنال برندینگ مخصوص معماران
فراخوان کارگاه یک روزه پرسنال برندینگ مخصوص معماران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/20 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی ملک الشعرا بهار
فراخوان همایش ملی ملک الشعرا بهار ، در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/18 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
فراخوان دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی ،تیر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ،مرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/18 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
فراخوان نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها ،شهریور 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی
فراخوان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی ،آبان 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/17 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی: نوآوری ها و پیشرفت های حرفه ای
فراخوان دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی ،مهر 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی
فراخوان دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی ،تیر 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر در ادب پارسی
فراخوان دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر در ادب پارسی ،مرداد 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن
فراخوان پنجمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن ،تیر 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
فراخوان سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان نخستین همایش ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
فراخوان دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم ،آذر 1396 در شهر رودسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
فراخوان سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی ،مهر 1396 در شهر اسفراین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
فراخوان ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ،آبان 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
فراخوان ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ،اسفند 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE)
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE) ،شهریور 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،تجارت و توسعه اقتصادی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،تجارت و توسعه اقتصادی ،شهریور 1396 در کشور ترکیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ،تیر 1396 در کشور گرجستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
فراخوان دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی ،خرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/16 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
فراخوان هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ،شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
فراخوان یازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ،آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی چشم انداز۱۴۲۰ و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
فراخوان کنفرانس ملی چشم انداز۱۴۲۰ و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ،خرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-۲۰۱۷)
فراخوان دومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (TEC-۲۰۱۷) ،شهریور 1396 در شهر سمنان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
فراخوان هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ،بهمن 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس بین­ المللی نانوساختارها
فراخوان هفتمین کنفرانس بین­ المللی نانوساختارها ،اسفند 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور
فراخوان اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور ،تیر 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور
فراخوان دهمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
فراخوان سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
فراخوان همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران ،آذر 1396 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی ،آذر 1396 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی ،آذر 1396 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی مطالعات میان رشته ای در علوم پایه و مهندسی
فراخوان کنگره بین المللی مطالعات میان رشته ای در علوم پایه و مهندسی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مکانیک برق عمران
فراخوان اولین همایش ملی مکانیک برق عمران ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/13 ادامه مطلبفراخوان جامع ترین همایش تخصصی مالیاتی
فراخوان جامع ترین همایش تخصصی مالیاتی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی انرژی
فراخوان اولین همایش ملی انرژی ،خرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان نخستین جشنواره پدر و دختر
فراخوان نخستین جشنواره پدر و دختر ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان همایش حقوق شهروندی و جامعه مدنی
فراخوان همایش حقوق شهروندی و جامعه مدنی ،اردیبهشت 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
فراخوان نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱ ،آبان 1396 در شهر آستارا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان همایش ” شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر”
فراخوان همایش ” شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر” ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری(راهکارها و چالش ها)
فراخوان اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری(راهکارها و چالش ها) ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان رویداد گیم تهران
فراخوان رویداد گیم تهران ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان سمینار مهندسی استارت آپ هوشمند
فراخوان سمینار مهندسی استارت آپ هوشمند ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
فراخوان هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ،تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/11 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی ، مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی
فراخوان همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی ، اردیبهشت 1396 در شهر مهاباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
فراخوان یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی شفای پایدار ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان دومین همایش ملی شفای پایدار ( با امتیاز بازآموزی )، مهر 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری
فراخوان اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری
فراخوان اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری
فراخوان اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
فراخوان همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ،اردیبهشت 1396 در شهر بروجرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها
فراخوان اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها ،اردیبهشت 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری
فراخوان سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ابریشم ایران
فراخوان اولین همایش ملی ابریشم ایران ،مهر 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش دانشگاهی و ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت
فراخوان ششمین همایش دانشگاهی و ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،مهر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/10 ادامه مطلبفراخوان همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای
فراخوان همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان مجموعه همایش های ISPRS
فراخوان مجموعه همایش های ISPRS ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
فراخوان نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ،شهریور 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی روایت و انواع ادبی
فراخوان نخستین همایش ملی روایت و انواع ادبی ،اردیبهشت 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان همایش یکم فیروزه : صنعت و فرهنگ
فراخوان همایش یکم فیروزه : صنعت و فرهنگ ،مهر 1396 در شهر نیشابور برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
فراخوان همایش بین المللی اقبال و دنیای ما ،آبان 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق ،شهریور 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق
فراخوان همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
فراخوان اولین همایش هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ،اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات
فراخوان نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم ،تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی سلامت اجتماعی با رویکرد معلولین و سالمندان
فراخوان اولین کنفرانس ملی سلامت اجتماعی با رویکرد معلولین و سالمندان ،آبان 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم مهندسی
فراخوان اولین همایش ملی علوم مهندسی ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21 ،آبان 1396 در شهر آستارا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم
فراخوان اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم ،خرداد 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
فراخوان دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ،اردیبهشت 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین
فراخوان دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین ،خرداد 1396 در شهر لرستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی آموزش متوسطه
فراخوان همایش ملی توسعه متوازن رشته های تحصیلی آموزش متوسطه ،تیر1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
فراخوان ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان همایش دانشگاه اخلاق مدار
فراخوان همایش دانشگاه اخلاق مدار ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران ،شهریور 1396 در شهر گلپایگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
فراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی ،مرداد 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
فراخوان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،شهریور 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌
فراخوان سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌ ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس و کارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز
فراخوان اولین کنفرانس و کارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز ،اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/06 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
فراخوان دومین سمینار شیمی کاربردی ایران ،شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور
فراخوان چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور ،شهریور 1396 در شهر ایلام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
فراخوان یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی ،شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
فراخوان ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران ،آبان 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران ،مرداد 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران
فراخوان اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
فراخوان سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین
فراخوان گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین ،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر
فراخوان اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر ،اردیبهشت 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی)
فراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،مهر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ( با امتیاز بازآموزی)
فراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
فراخوان بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/04 ادامه مطلبفراخوان دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ،تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران
فراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور
فراخوان هجدهمین کنگره سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور ،شهریور 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب
فراخوان سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب ، ،آذر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها
فراخوان اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها ، ،تیر 1396 برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی ، ،تیر 1396 در شهر کازرون برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
فراخوان نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال ، ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)
فراخوان هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)، ،آبان 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار
فراخوان بیست و یکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017)
فراخوان اولین کنفرانس اصول مهندسی برق و کامپیوتر (PEC-2017) ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی
فراخوان نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها-توسعه ملی ،شهریور 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی )
فراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ( با امتیاز بازآموزی ) ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط
فراخوان دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب
فراخوان اولین سمینار ملی دانشجویی بحران آب ،شهریور 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره قارچ شناسی ایران
فراخوان سومین کنگره قارچ شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران
فراخوان اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران ،شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
فراخوان ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ،مهر 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخواناولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی جامع حقوق
فراخوان اولین همایش ملی جامع حقوق ،خرداد 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ،تیر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
فراخوان کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد ، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد ، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی ،خرداد 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶)
فراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور ۹۶) ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان سمینار آموزشی “نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC “
فراخوان سمینار آموزشی “نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC “ ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال
فراخوان همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/02 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست
فراخوان دومين همايش ملي معماري پايدار،شهرسازي وتوسعه محيط زيست ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی و تربیت خانواده
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی و تربیت خانواده ، شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/01 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي
فراخوان دومين همايش ملي علوم محيط زيست، کشاورزي ومنابع طبيعي ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/01 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک
فراخوان دومين همايش ملي محيط زيست، منابع طبيعي، کشاورزي و انرژي پاک ، مهر 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/01 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
فراخوان دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران ، شهریور 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/02/01 ادامه مطلبفراخوان سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی
فراخوان سمینار نکات و مساِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز ،اردیبهشت 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فراخوان سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ،آذر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017
فراخوان کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017 ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
فراخوان کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران ،بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران
فراخوان اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز
فراخوان آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران
فراخوان سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
فراخوان هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
فراخوان کنفرانس سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ،تیر 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری
فراخوان دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری ،اردیبهشت 1396 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان جایزه فروشندگان برتر ایرانی
فراخوان جایزه فروشندگان برتر ایرانی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) ،بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی ،بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی
فراخوان کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی ،آبان 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک(یادبود دکتر مهدی خانبانی)
فراخوان نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک(یادبود دکتر مهدی خانبانی) ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا
فراخوان دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکادمی مدیریت آسیا ،مهر 1396 در شهر مالزی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات
فراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات ،آبان 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ،شهریور 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی
فراخوان همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی ایران
فراخوان بیست وپنجمین سمینار شیمی آلی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ،مرداد 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/29 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
فراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
فراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ،اردیبهشت 1396 در شهر گرجستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
فراخوان ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
فراخوان شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ،شهریور 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ، بانکوک
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ، بانکوک ،شهریور 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران
فراخوان دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران ،تیر 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ،خرداد 1396 در شهر مشهدبرگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،اردیبهشت 1396 در شهر جویبار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی بومی
فراخوان سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی بومی ،اردیبهشت 1396 در شهر رامسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه رامسر
فراخوان اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه رامسر ،اردیبهشت 1396 در شهر رامسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان کنگره کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی مکزیک ICID
فراخوان کنگره کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی مکزیک ICID ،مهر1396 در شهر مکزیکو سیتی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
فراخوان ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها
فراخوان سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
فراخوان شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ،شهریور 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
فراخوان کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت،اقتصاد و حسابداری ،اردیبهشت 1396 در شهر برن سوییس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
فراخوان هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
فراخوان سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
فراخوان دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ،تیر 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ،شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/27 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،اردیبهشت 1396 در شهر جویبار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر ،اردیبهشت 1396 در شهر مینو دشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
فراخوان چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ،مهر 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها
فراخوان اولین همایش ملی تخصصی کمپرسورها ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی راه و ترابری ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی راه و ترابری ایران ،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک
فراخوان اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
فراخوان سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ،تیر 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
فراخوان دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران ،معماری و شهرسازی
فراخوان کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران ،معماری و شهرسازی ،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران
فراخوان بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/26 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی
فراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی ،مرداد 1396 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ،اردیبهشت 1396 در شهر نجف اباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران
فراخوان همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق
فراخوان پنجمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران
فراخوان بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران ،شهریور 1396 در شهر لرستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان کنگره سراسری روانشناسی خانواده
فراخوان کنگره سراسری روانشناسی خانواده ،اردیبهشت 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر اباده برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ،اردیبهشت 1396 در شهر خرم اباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
فراخوان دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی ،اردیبهشت 1396 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
فراخوان سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فراخوان دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
فراخوان اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/23 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
فراخوان دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت ،اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی ،تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار ،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران ،شهریور 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها ،بهمن 1396 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
فراخوان هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران ،شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱
فراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ ،شهریور 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ،مرداد 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات
فراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان سمینار آموزشی نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC
فراخوان سمینار آموزشی نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن
فراخوان نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن ،تیر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/21 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی ،شهریور 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
فراخوان نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری ،مهر 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار
فراخوان سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار ،تیر 1396 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
فراخوان پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ،مرداد 1396 در شهر اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
فراخوان دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی،شهریور 1396 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات
فراخوان همایش جامع اصول کاربردی مالیات ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات
فراخوان سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق
فراخوان نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ،شهریور 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی
فراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی
فراخوان پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش داروسازی بالینی
فراخوان هشتمین همایش داروسازی بالینی ،خرداد 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم
فراخوان چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/20 ادامه مطلبفراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصادمقاومتی
فراخوان همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصادمقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1396/01/19 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس فناوری ارتباطات نوری سوئد ECOC
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس فناوری ارتباطات نوری سوئد ECOC ،شهریور 1396 در شهر سوئد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین­ المللی فناوری و انرژی سبز
فراخوان کنفرانس بین­ المللی فناوری و انرژی سبز ،اردیبهشت 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس فراساحل دبی Offshore Arabia
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس فراساحل دبی Offshore Arabia ،اردیبهشت 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
فراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ،شهریور 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا- اوترخت هلند
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ریلتک اروپا- اوترخت هلند ،فروردین 1396 در شهر هلند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک تهران-ایکرام
فراخوان کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک تهران-ایکرام ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
فراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلند مدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلند مدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
فراخوان کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس سیگراف آسیا بانکوک
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس سیگراف آسیا بانکوک ،آذر 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
فراخوان هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک ،بهمن 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران معماری و شهرسازی ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
فراخوان دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی
فراخوان اولین همایش هنر، معماری، شهرسازی اسلامی ،اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD درصنایع شیمیایی و نفت
فراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD درصنایع شیمیایی و نفت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات
فراخوان نخستین همایش ملی نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی شهر سایبری
فراخوان سومین کنفرانس ملی شهر سایبری ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش شهرهوشمند و اینترنت اشیاء
فراخوان اولین همایش شهرهوشمند و اینترنت اشیاء ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین
فراخوان دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین ،خرداد 1396 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
فراخوان چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران ،شهریور 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی
فراخوان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی ،خرداد 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده
فراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده ،اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی، محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی، محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر ،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان
فراخوان جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نفوذ در جامدات و مایعات DSL
فراخوان کنفرانس بین المللی نفوذ در جامدات و مایعات DSL ،تیر 1396 در شهر وین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت و کارآفرینی
فراخوان همایش ملی رویکرد های نوین در مدیریت و کارآفرینی ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سالانه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ایران
فراخوان اولین همایش سالانه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ایران ،شهریور 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی
فراخوان همایش ملی نقش حقوق در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/23 ادامه مطلبفراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی
فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی ،اردیبهشت 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد و آرامش شهروندی
فراخوان همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد و آرامش شهروندی ،خرداد 1396 در شهرسیرجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهراسلو برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی
فراخوان چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی ، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر تفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس جنگل های شمال ایران، گذشته، حال، آینده
فراخوان کنفرانس جنگل های شمال ایران، گذشته، حال، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم ادبی
فراخوان نخستین همایش ملی نهج البلاغه وعلوم ادبی ،اردیبهشت 1396 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
فراخوان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی
فراخوان نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی ،اردیبهشت 1396 در شهر ایلام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب شناسی روانی و تربیت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر
فراخوان همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،اردیبهشت 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
فراخوان همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس جاذبه های تفریحی اروپا آلمان EAS
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس جاذبه های تفریحی اروپا آلمان EAS ،مهر 1396 در شهر برلین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد
فراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد ،تیر 1396 در شهر بندر گز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
فراخوان سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/22 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه عکاسی بیرمنگام- انگلستان
فراخوان کنفرانس بین المللی زلزله مدیریت بحران احیا و بازسازی ،اسفند 1395 در شهر انگلستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زلزله مدیریت بحران احیا و بازسازی
فراخوان کنفرانس بین المللی زلزله مدیریت بحران احیا و بازسازی ،خرداد 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
فراخوان اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
فراخوان پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ،تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
فراخوان کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس فیزیک ایران
فراخوان کنفرانس فیزیک ایران ،شهریور 1396 در شهر یزد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران
فراخوان دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی تربیت معلم
فراخوان سومین همایش ملی تربیت معلم ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
فراخوان دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ،شهریور 1396 در شهر کرمانشاه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
فراخوان سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران ،خرداد 1396 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
فراخوان چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ،مرداد 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی
فراخوان همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات
فراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات،آبان 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/21 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی
فراخوان کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ،شهریور 1396 در شهر بانکوک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
فراخوان دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور
فراخوان چهاردهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور ،شهریور 1396 در شهر ایلام برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور
فراخوان دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ،اردیبهشت 1396 در شهر خوانسار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران
فراخوان نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران ،شهریور 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی
فراخوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ،شهریور 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه
فراخوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه ،اردیبهشت 1396 در شهر بندر عباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری
فراخوان سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران
فراخوان نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ،مهر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی
فراخوان اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed to Bed Management" ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed to Bed Management"
فراخوان اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed to Bed Management" ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان - دبی، OMICS ، IFT ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان - دبی، OMICS
فراخوان کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و مراقبت دهان و دندان - دبی، OMICS ، IFT ،فروردین 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و نشست انجمن کارشناسان صنایع غذایی - لاس وگاس آمریکا، IFT
فراخوان نمایشگاه و نشست انجمن کارشناسان صنایع غذایی - لاس وگاس آمریکا، IFT ،تیر 1396 در شهر لاس وگاس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
فراخوان کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنفرانس بیماری های گوش و حلق و بینی دبی ME-OTO
فراخوان نمایشگاه و کنفرانس بیماری های گوش و حلق و بینی دبی ME-OTO ،فروردین 1396 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
فراخوان سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نمایشگاه و کنگره دارو و داروسازی بارسلون Infarma
فراخوان نمایشگاه و کنگره دارو و داروسازی بارسلون Infarma ،فروردین 1396 در شهر بارسلون برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند و سومین کنگره بین المللی پیوند اعضا
فراخوان شانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند و سومین کنگره بین المللی پیوند اعضا ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران
فراخوان نهمین سمینار سالیانه گروه جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران ،اسفند 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره سالیانه کولورکتال
فراخوان دهمین کنگره سالیانه کولورکتال ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
فراخوان پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی
فراخوان هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان کنگره انجمن اروپایی پزشکی هسته ای EANM
فراخوان کنگره انجمن اروپایی پزشکی هسته ای EANM ،آبان 1396 در شهر وین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
فراخوان بیست و چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی
فراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های خونی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نشست روز جهانی رژیم شناسان و متخصصین تغذیه
فراخوان نشست روز جهانی رژیم شناسان و متخصصین تغذیه ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین کنگره سالانه هیپوسپادیاس- اختلالات تکاملی جنسی
فراخوان بیست و پنجمین کنگره سالانه هیپوسپادیاس- اختلالات تکاملی جنسی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
فراخوان شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه
فراخوان دومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه ،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران
فراخوان هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
فراخوان دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان دهمین سمینار سالیانه گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران
فراخوان دهمین سمینار سالیانه گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد، درماتولوژی، زیبایی و لیزر
فراخوان سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد، درماتولوژی، زیبایی و لیزر ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی
فراخوان نهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سرطان پستان جهاد دانشگاهی ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/17 ادامه مطلبفراخوان بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان
فراخوان بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان کنگره سالیانه انجمن فیزیولوژی ایران
فراخوان کنگره سالیانه انجمن فیزیولوژی ایران ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران
فراخوان سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
فراخوان هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فراخوان بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ،بهمن 1396 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین
فراخوان همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین ،شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
فراخوان سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی ،آبان 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان نشست انجمن اروپایی نقص ایمنی بدن ادینبورگ- اسکاتلند ESID
فراخوان نشست انجمن اروپایی نقص ایمنی بدن ادینبورگ- اسکاتلند ESID ،شهریور 1396 در شهر اسکاتلند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان هجدهمین کنگره بین المللی تحقیقاتی باروری و ناباروری و سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی
فراخوان هجدهمین کنگره بین المللی تحقیقاتی باروری و ناباروری و سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران
فراخوان هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/14 ادامه مطلبفراخوان همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت ا... خامنه ایی
فراخوان همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت ا... خامنه ایی ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،آبان 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری وکاربرد آن در علوم ومهندسی
فراخوان دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری وکاربرد آن در علوم ومهندسی ،اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی
فراخوان کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی ،خرداد 1396 در شهر بوئین زهرا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات ،خرداد 1396 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
فراخوان سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهی نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهی نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران
فراخوان دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان تحولات مسوولیت کیفری درنظام حقوقی ایران ؛چالش ها وراه کارها
فراخوان تحولات مسوولیت کیفری درنظام حقوقی ایران ؛چالش ها وراه کارها ،خرداد 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اردیبهشت 1396 در شهر آباده برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/10 ادامه مطلبفراخوان ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران
فراخوان ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آنلاین آموزش کشت سه بعدی سلول
فراخوان کارگاه آنلاین آموزش کشت سه بعدی سلول ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس اروپایی مدیریت به روز
فراخوان کنفرانس اروپایی مدیریت به روز ، اسفند 1395 در شهر فرانکفورت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست
فراخوان سومین کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
فراخوان ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تأمین سبز
فراخوان کنفرانس بین المللی زنجیره تأمین سبز ، اردیبهشت 1396 در شهر لاهیجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
فراخوان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک ، شهریور 1396 در شهر بوئین زهرا برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی خلیج فارس
فراخوان دوازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی خلیج فارس، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
فراخوان سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ، خرداد 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
فراخوان اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
فراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ، تیر 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/09 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
فراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس های جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس های جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سمینار آموزشی ایمنی عملکردی
فراخوان سمینار آموزشی ایمنی عملکردی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
فراخوان اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
فراخوان اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
فراخوان سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
فراخوان چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین‌المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری
فراخوان ” سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل”و” دومین کنگره بین‌المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری”، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان دوره جامع تخصصی و کاربردی مهندسی فروش
فراخوان دوره جامع تخصصی و کاربردی مهندسی فروش، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان اجلاس سران تجارت کشورهای اسلامی
فراخوان اجلاس سران تجارت کشورهای اسلامی ،فروردین 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی
فراخوان همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی ،فروردین 1396 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان سمینار دو روزه مالکیت فکری
فراخوان سمینار دو روزه مالکیت فکری ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها
فراخوان مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
فراخوان کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/08 ادامه مطلبفراخوان بیست ویکمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار و نوزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
فراخوان دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ،آبان 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
فراخوان دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ،شهریور 1396 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران
فراخوان هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران ،شهریور 1396 در شهر گرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها
فراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران،چالش ها و راهکارها ،اردیبهشت 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
فراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران
فراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق
فراخوان همایش بین المللی عدالت و اخلاق ،فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک
فراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک ،اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری
فراخوان اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
فراخوان دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ،اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی
فراخوان کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی ،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/07 ادامه مطلبفراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر" ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان
فراخوان دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان ،مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی
فراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی ، اردیبهشت 1397 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره کشوری سوختگی
فراخوان ششمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
فراخوان ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی ، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی
فراخوان همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی ، اردیبهشت 1396 در شهر بندر انزلی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولید مثل
فراخوان سومین کنگره بین‌المللی تولید مثل ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
فراخوان سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آذر 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی
فراخوان همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی ، اسفند 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (پزشکی از راه دور)
فراخوان اولین کنگره انجمن تله مدیسین ایران (پزشکی از راه دور) ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن
فراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان
فراخوان کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر جهان ، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
فراخوان اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/04 ادامه مطلبفراخوان یازدهمين همايش ملی ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهی
فراخوان یازدهمين همايش ملی ارزيابي كيفيت نظام هاي دانشگاهی ، اردیبهشت 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت
فراخوان همایش ملی جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سلامت ، اسفند 1395 در شهر خرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
فراخوان یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
فراخوان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ، اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان، اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"
فراخوان همایش"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر"، فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر
فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی ، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی
فراخوان نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی ، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)
فراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی ،مهر 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش ملی آموزش
فراخوان نهمین همایش ملی آموزش ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی ؛ جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی
فراخوان دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی؛ جهانی سازی علوم انسانی – اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ،اسفند 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
فراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی
فراخوان همایش ملی بهره وری دربخش دفاعی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
فراخوان یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد و علوم انسانی ،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
فراخوان اولین کنفرانس حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی
فراخوان کنگره بین المللی حقوق و تکالیف شهروندی،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تمدن نوین اسلامی
فراخوان همایش ملی تمدن نوین اسلامی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن
فراخوان دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن ،اردیبهشت 1396 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
فراخوان دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی،اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن
فراخوان اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ،مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات
فراخوان همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات،اسفند 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/02 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی شرق شناسی ، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی
فراخوان دومین همایش بین المللی شرق شناسی ، مطالعات ایرانی و یادمان بیدل دهلوی ،اسفند 1395 درکشور هند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی، و فرهنگی ایران
فراخوان همایش نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی، و فرهنگی ایران ،اسفند 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان
فراخوان همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان ،اردیبهشت 1396 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
فراخوان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران ،آبان 1396 در شهر بیرجند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی
فراخوان نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
فراخوان کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری ،آذر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران
فراخوان نخستین همایش ملی نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ؛ نگاهی تازه به آثار مولانا
فراخوان سومین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ؛ نگاهی تازه به آثار مولانا ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری
فراخوان همایش بین المللی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری ،اردیبهشت 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی
فراخوان چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی ،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن
فراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)
فراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) ،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
فراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/12/01 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
فراخوان هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ،اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابررسانایی
فراخوان دهمین کنفرانس بین المللی مواد مغناطیسی و ابررسانایی،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار ،آبان 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخواناولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین
فراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعادپایین،خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
فراخوان اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم ،خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان بیست‌ و سومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده
فراخوان بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده،اردیبهشت 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار
فراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار،بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی ،فروردین 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ،علوم و تکنولوژی،خرداد 1396 در شهر لندن برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی،اردیبهشت 1396 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان نهمین سمینار هندسه و توپولوژی
فراخوان نهمین سمینار هندسه وتوپولوژی ،مرداد 1396 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
فراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران ،شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی ،اسفند 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/30 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس ملی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی،اسفند 1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار
فراخوان سومین همایش ملی انرژی، محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار،اسفند 1395 در شهر سنندج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه ‎پزشکی
فراخوان دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی،اسفند 1395 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، فروردین 1396 در شهر سبزوار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقالات اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ، خرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ، اسفند 1395 در شهر دزفول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران، شهریور 1396 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران، شهریور 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فراخوان مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ، شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس علمی-پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
فراخوان هشتمین کنفرانس علمی-پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ، بهمن 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی
فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی، شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشگاه سبز
فراخوان مقاله اولین همایش ملی دانشگاه سبز، اسفند 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/27 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس
فراخوان سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران
فراخوان نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان مقاله اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان ،فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند 1395 در شهر جابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری
فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد خلاق
فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان
فراخوان همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی اقتصاد کلان ایران
فراخوان همایش ملی اقتصاد کلان ایران، اسفند 1395 در شهر گنبد کاووس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم، بهمن 1395 در شهر تفلیس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی علو م انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی علو م انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی
فراخوان اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد جهانی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
فراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی برجام
فراخوان کنفرانس ملی برجام، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/26 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی
فراخوان مقاله همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه
فراخوان نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
فراخوان مقاله همایش ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اردیبهشت 1396 در شهر زاهدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری
فراخوان اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری، تیر1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، اسفند 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلب
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017)
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر (IPRIA 2017)، فروردین 1396 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
فراخوان سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان بیست ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپيوتر ایران
فراخوان بیست ودومین کنفرانس ملی سالانه کامپيوتر ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
فراخوان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
فراخوان مقاله دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار
فراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ماندگار، اسفند 1395 در شهر دماوند برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
فراخوان چهارمین همایش کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند 1395 در شهر تربت حیدریه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/25 ادامه مطلبفراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر
فراخوان مقاله سومین همایش ملی برق و کامپیوتر ، اردیبهشت 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
فراخوان پنجمن کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، اسفند 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی ، اسفند 1395 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی
فراخوان اولین کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن
فراخوان کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری ،عمران و فناوری در معماری مدرن، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات ، اسفند 1395 در شهر دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات چهارمین همایش ملی معادن روباز
فراخوان مقالات چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
فراخوان دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین 1396 در شهر ارومیه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعاد پایین
فراخوان پنجمین گردهمایی بین المللی سالانه سیستمهای ابعاد پایین، خرداد 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
فراخوان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده ، زیر ساخت و سرویس ها
فراخوان مقاله اولین همایش ملی مراکز داده ، زیر ساخت و سرویس ها، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی
فراخوان مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
فراخوان پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
فراخوان مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن خود تراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی ، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/24 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
فراخوان چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها، مهر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
فراخوان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور 1396 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
فراخوان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
فراخوان کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
فراخوان دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، مرداد 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
فراخوان اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران، تیر 1396 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تیر 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها
فراخوان اولین همایش علمی پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) پیام آور خوبی ها، خرداد 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
فراخوان اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
فراخوان اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
فراخوان دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
فراخوان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
فراخوان دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، خرداد 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها
فراخوان همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران؛ چالش ها و راهکارها، خرداد 1396 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
فراخوان کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم، خرداد 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
فراخوان چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»، اردیبهشت 1396 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری ، اردیبهشت 1396 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
فراخوان همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها
فراخوان اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/11/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
فراخوان پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان عل