بنیاد همایش
آمار بازدید
بازدید امروز : 184
بازدید کل : 263096
کاربران آنلاین : 1
فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها                فراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
فراخوان همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران
فراخوان همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی ژئوتکنینک ، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری
فراخوان کنفرانس بین المللی ژئوتکنینک ، مهندسی عمران، معماری و مهندسی لرزه ای شهری، اردیبهشت 1396 در شهر استانبول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/17 ادامه مطلبفراخوان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
فراخوان هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، آذر 1395 در شهر کرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، فروردین 1396 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن
فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی تجارت کم کربن، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان سومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
فراخوان کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش، خرداد 1396 در شهر کیش برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
فراخوان سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، اسفند 1395 در شهر امارات- دبی برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی
فراخوان سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی ، دی1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
فراخوان چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/16 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و علوم اقتصاد، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری
فراخوان دومین دوره کنفرانس ملی مدیریت ، حسابداری و علوم رفتاری، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو شیمی
فراخوان کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیو شیمی، بهمن1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/09/15 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
فراخوان ومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت
فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر
فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر، اسفند 1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )، مرداد 1396 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
فراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری، دی 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی
فراخوان چهارمین همایش گرامیداشت قیام ۲۹ بهمن مردم و مولفه های ماندگاری انقلاب اسلامی، اسفند 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی صرف
فراخوان چهارمین همایش ملی صرف، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
فراخوان همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده ، اسفند 1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان همایش علمی پژوهشی علم و دین
فراخوان همایش علمی پژوهشی علم و دین، بهمن 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی
فراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، اسفند 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
فراخوان ششمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء ، کاربردها و زیر ساختها، فروردین 1396 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/09 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/02 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی نانو ساختارها
فراخوان کنفرانس ملی نانوساختارها ، علوم و مهندسی نانو، بهمن 1395 در شهر کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
فراخوان هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها، بهمن 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی
فراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی، اردیبهشت 1396 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/09/01 ادامه مطلبفراخوان اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر
فراخوان اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
فراخوان ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان
فراخوان اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان ،اردیبهشت 1396 در شهر ملایر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی،فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری ناجای آینده
فراخوان همایش ملی معماری ناجای آینده، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
فراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ،اسفند1395 در شهر طبس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گرانش وکیهان شناسی
فراخوان همایش ملی گرانش وکیهان شناسی ،بهمن 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس حوادث و آسيب‌ پذيری های امنيت فضای تبادل اطلاعات
فراخوان دومين کنفرانس حوادث و آسيب‌ پذيری های امنيت فضای تبادل اطلاعات ،اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
فراخوان هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ،شهریور 1396 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/26 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
فراخوان همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ،اسفند 1395 در شهردزفول برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی گیاهان دارویی
فراخوان همایش ملی گیاهان دارویی ،اسفند 1395 در شهر شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده
فراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده ،اردیبهشت 1396 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی
فراخوان همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ،بهمن 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی دانشگاه سبز
فراخوان اولین همایش ملی دانشگاه سبز ،اسفند 1395 در شهر بوشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
فراخوان نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان،اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
فراخوان سیزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش مالی اسلامی
فراخوان دومین همایش مالی اسلامی ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
فراخوان دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ،آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، سنگاپور
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری، سنگاپور ،آذر 1395 در شهر سنگاپور برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/25 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
فراخوان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد. جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ،اسفند1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
فراخوان اولین کنفرانس مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی ،بهمن 1395 در شهر چالوس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
فراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
فراخوان پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ،اسفند 1395 در شهر گیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/24 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری
فراخوان کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری ،بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران
فراخوان اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران ،بهمن 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره.بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
فراخوان سومین کنگره.بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه ،تاریخ برگزاری.بهمن ماه 1395 توسط موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی NTA درشهر تهران برگزار میشود.از تمامی پژوهشگران ودانشجویان علاقه مند دعوت میگردد جهت ارائه مقالات کامل باتوجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/23 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
فراخوان سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران،اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
فراخوان دومین کنفرانس مهندسی وتکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ،دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
فراخوان پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی،آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
فراخوان یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران،شهریور 1396 در شهر بابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی ،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار
فراخوان اولین همایش ملی ریاضی و آمار ،بهمن 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی برق و انرژی
فراخوان اولین کنگره بین المللی برق و انرژی ،اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ،اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران
فراخوان دومین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران ،اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی هواشناسی
فراخوان سومین همایش ملی هواشناسی ،اسفند 1395 در شهرگیلان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان اولین استارتاپ تریپ گردشگری
فراخوان اولین استارتاپ تریپ گردشگری ،آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
فراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی،بهمن1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی
فراخوان همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی ،آذر 1395 در شهررفسنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/22 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
فراخوان همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی،اسفند1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
فراخوان اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران ،اسفند1395 در شهراردکان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان سمینار تخصصی فروش و مذاکرات سازمانی
فراخوان سمینار تخصصی فروش و مذاکرات سازمانی ،آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان کاربردهای یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی
فراخوان کاربردهای یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی ،دی 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نخبگان حقوقی و قضایی و سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی
فراخوان همایش ملی نخبگان حقوقی و قضایی و سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی ،بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی شهری
فراخوان اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی شهری ،اردیبهشت1396 در شهرخرم آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری
فراخوان دومين کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هويت شهری ،بهمن1395 در شهرکرمان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی تحولات نوین در مهندسی عمران و سازه
فراخوان کنگره بین المللی تحولات نوین در مهندسی عمران و سازه ،بهمن1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
فراخوان پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران،آبان1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
فراخوان سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی،بهمن 1395 در شهرخوزستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
فراخوان اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف،آبان 1395 در شهرکردستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
فراخوان کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی،آذر 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور
فراخوان سی ونهمین همایش شیمی نیروگاههای کشور، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
فراخوان همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)، آبان 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
فراخوان کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها، بهمن 1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
عنوان دقیق همایش اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ،تاریخ برگزاری22 اردیبهشت ماه 1396 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در شهر خرم آباد .برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
فراخوان چهارمین همایش یافته های نوین در محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
فراخوان دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره و خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری
فراخوان اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری، دی1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین الملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
فراخوان کنگره بین الملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/18 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی مطالعات میان‌ رشته‌ای قرآن کریم
فراخوان همایش بین المللی مطالعات میان‌ رشته‌ای قرآن کریم ، دی 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
فراخوان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، اسفند 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
فراخوان هشتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، مهر 1395 در شهر سیرجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
فراخوان اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی جامع توسعه ایران
فراخوان دومین کنگره بین المللی جامع توسعه ایران،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
فراخوان نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران،اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی،دی 1395 در شهر زنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
فراخوان همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی،دی 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
فراخوان ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین، آذر1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی چالشهای زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
فراخوان اولین کنفرانس ملی چالشهای زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا،آذر1395 در شهر اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/17 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، آذر1395 در شهراصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب
فراخوان سومین همایش ملی اندازه‌گیری جریان سیالات در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و آب، آذر1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
فراخوان هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
فراخوان نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی، آذر1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره بین المللی معماری هدف
فراخوان اولین کنگره بین المللی معماری هدف، آذر1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان جهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
فراخوان جهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، ابان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (mHealth)
فراخوان دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (mHealth)، اسفند 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی
فراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
فراخوان دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت داراییهای فیزیکی)
فراخوان یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (مدیریت داراییهای فیزیکی)، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار
فراخوان سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار، آذر 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، دی 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم
فراخوان کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/16 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک
فراخوان سومین همایش ملی فضای مجازی پاک، اسفند 1395 در شهرقم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش شهرسازی ریل پایه
فراخوان دومین همایش شهرسازی ریل پایه، بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
فراخوان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ،بهمن 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
فراخوان همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار،آذر 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
فراخوان همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار،دی 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
فراخوان همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار،بهمن 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
فراخوان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا،آذر 1395 در شهرمشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
فراخوان کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران،دی 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی علوم گوهر: از دانایی تا دارایی
فراخوان کنفرانس بین المللی علوم گوهر: از دانایی تا دارایی ، آذر 1395 در شهر زابل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های پیشرفته در مهندسی و علوم
فراخوان کنفرانس بین المللی پژوهش های پیشرفته در مهندسی و علوم، آبان 1395 در شهر قبرس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
فراخوان اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار، آبان 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق
فراخوان جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق، آبان 1395 در شهر خوزستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
فراخوان کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بهمن 1395، توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، دانشگاه تهران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ایران
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ایران، اسفند 1395، توسط دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ( اهواز) ، سازمان صنعت، معدن و تجارت در اهواز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/15 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
فراخوان چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، اردیبهشت 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/14 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جفرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، آبان 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/14 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 1396 ، توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/13 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام، آبان 1395، توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/13 ادامه مطلبفراخوان دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی، آبان 13۹۵ ، توسط مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی، دی1395 در شهرقم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان ( با امتیاز بازآموزی )
همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان ( با امتیاز بازآموزی )، آذر 1395، توسط مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، آذر1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران
فراخوان اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، اسفند1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران
سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند 13۹۵ ، توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
فراخوان دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی ، مهر1395 در شهرگرگان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
فراخوان دومین دوره کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، بهمن 1395 در شهرشیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، اسفند 1395 ، توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی
فراخوان سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، آذر 1395، توسط موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
فراخوان اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران ،بهمن 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده
کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده، اردیبهشت 1396، توسط دانشگاه گیلان در رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران
فراخوان یازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران ،اسفند 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
فراخوان اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور،اسفند 1395 در شهرچابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی
فراخوان همایش کارآفرینی، کسب و کار در حوزه زبان های خارجی ،آذر 1395 در شهرتهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده
فراخوان همایش زلزله، مدیریت بحران دورنمای آینده ، بهمن 1395 در شهر بجنورد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان وبینار رایگان مجوزدهی در رایانش ابری
فراخوان وبینار رایگان مجوزدهی در رایانش ابری، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ، دی 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی دراندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آذر 1395 ، توسط دانشگاه اراک در اراک برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش دانشگاه، صنعت و کارآفرینی
همایش دانشگاه، صنعت و کارآفرینی، آذر 1395 ، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در رفسنجان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر 13۹۵ ، توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال در بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی معماری ناجای آینده
اولین همایش ملی معماری ناجای آینده، دی 1395، توسط مرکز مطالعات راهبردی ناجا در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی
همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی، مهر 1396توسط دانشگاه شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/12 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی ، آبان1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ، آذر1395 در شهر اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس بین الملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
فراخوان کنفرانس بین الملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، آذر1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه ، دی 1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان اولین رویدادملی الزامات مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست و نشان تعالی کیفیت در صنعت مسکن و شهرسازی
فراخوان اولین رویدادملی الزامات مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست و نشان تعالی کیفیت در صنعت مسکن و شهرسازی ، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
فراخوان همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت بازاریابی و فروش
فراخوان پنجمین همایش ملی مدیریت بازاریابی و فروش ، آبان 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی انرژی های نو
فراخوان کنفرانس ملی انرژی های نو ، اسفند1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان سومین دوره جایزه کتاب سال مدیریت
فراخوان سومین دوره جایزه کتاب سال مدیریت، آذر1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان دومین دوره‌ی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
فراخوان دومین دوره‌ی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها ، بهمن1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان دومین کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی
فراخوان دومین کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی ، آبان1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش ملی شیمی،مهندسی شیمی و نانو ایران
فراخوان چهارمین همایش ملی شیمی،مهندسی شیمی و نانو ایران ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/11 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش
فراخوان سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش، دی 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
فراخوان هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت ، اردیبهشت 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
فراخوان دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، اسفند1395 در شهر قم برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
فراخوان نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی ، بهمن1395 در شهر جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محور توسعه پایدار
فراخوان سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محور توسعه پایدار، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
فراخوان اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی ، بهمن1395 در شهر ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
فراخوان کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی ، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فراخوان کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در بازاریابی خدمات بانکی
فراخوان کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در بازاریابی خدمات بانکی ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
فراخوان چهارمین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی و دومین همایش منطقه ای دامپزشکی سنتی
فراخوان کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دامپزشکی و دومین همایش منطقه ای دامپزشکی سنتی، بهمن 1395 در شهر شهرکرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها
فراخوان همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی
فراخوان اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن 1395 توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، اسفند 13۹۵ توسط انجمن ديرينه شناسي ايران ، دانشگاه پیام نور طبس ، در طبس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن 1395توسط دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان، در جیرفت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران
نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن 13۹۵، توسط دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی، در کاشان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، دی 1395توسط دانشگاه شیراز ، انجمن فیزیک ایران در شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی
اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی، فروردین 1396 توسط دانشگاه الزهرا (س) در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی
چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی، اسفند 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در شاهرود برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان اولین کنگره دانشجویی منطقه ای، روش شناسی پژوهش ها در علوم زیست پزشکی
اولین کنگره دانشجویی منطقه ای، روش شناسی پژوهش ها در علوم زیست پزشکی، آذر 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بندرعباس برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)
ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها (مراقبت مبتنی بر جامعه)، آذر 1395، توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2016)
فراخوان سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2016)، دی ماه 1395 ،توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/10 ادامه مطلبفراخوان همایش جامع صفر تا صد مالیات
فراخوان همایش جامع صفر تا صد مالیات ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان
فراخوان دومین کنفرانس مدیریت و حسابداری آلمان - هامبورگ – دی ماه 1395 ،توسط Knowledge Innovation Communities در هامبورگ برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری
فراخوان همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری ، بهمن 1395 در شهر چابهار برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
فراخوان اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق – دی ماه 1395 ،توسط آموزشگاه صنعت برق در اردبیل برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
فراخوان کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان ، اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان دومین كنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
فراخوان دومین كنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر 1395 در شهر بابلسر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه
فراخوان اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی احیای دریاچه ارومیه ، آذر 1395 در شهر تبریز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان همایش تسماح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام
فراخوان همایش تسماح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند 1395 در شهر نجف آباد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار
فراخوان نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار- اسفند 1395 ،توسط دانشگاه ولایت در سیستان و بلوچستان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان رويداد استارتاپ ويكند زيست محيطی
فراخوان رويداد استارتاپ ويكند زيست محيطی، آبان 1395 در شهر قزوین برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس تخصصی بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون
فراخوان کنفرانس تخصصی بهبود فرآیند زنجیره انتقال خون ، آذر 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/09 ادامه مطلبفراخوان ششمین همایش ملی مهندسی ارزش
ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن 1395، توسط انجمن مهندسی ارزش ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
فراخوان بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ، ارديبهشت 1396در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ، 15 بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پایدار در کسب و کار
فراخوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پایدار در کسب و کار ، 28 آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان پنجمین نشست تجاری ایران – آلمان با حضور تجار، بازرگانان و مدیران معتبر آلمانی
فراخوان پنجمین نشست تجاری ایران – آلمان با حضور تجار، بازرگانان و مدیران معتبر آلمانی ،16 آبان 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/08 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه، دی1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
فراخوان پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران ،آبان 1395 در شهر تهران شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی
فراخوان کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی ، آذر 1395 در شهر تهران شهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی ،دی 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاوزی، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
فراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ، اسفند 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی
فراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی - اردیبهشت 1397 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
اولین همایش ملی واولین همایش معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست، آذر1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، آبان1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش بین المللی نقش ادیان ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی
همایش بین المللی نقش ادیان ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی ، اردیبهشت 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی
فراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/03 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
فراخوان همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای ،آبان 1395 در شهر مرودشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران
سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
فراخوان دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ، آبان 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی
فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، مهر 1396 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
فراخوان اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ، اردیبهشت 1395 در شهر بروجرد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر
فراخوان پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر ، بهمن 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، آبان 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)
فراخوان دومين همايش ملي انرژي ( نگرشي نو بر توليد،بهره وري و ذخيره)، دی 1395 در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی ، آبان 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی - آبان 1395 در شهر کرج برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی
فراخوان مقالات همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ، اسفند 1395 در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس ماده چگال
فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس ماده چگال - بهمن 1395 ،توسط انجمن فیزیک ایران در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) - فروردین 1396،توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه
فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن 1395 توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن
سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند 1395 توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/02 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، اسفند 1395 در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) - فروردین 1396 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران
سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران - اسفند 1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبری
فراخوان کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبری - بهمن 1395 در شهر مراغه برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ، 29 آذرماه 95 توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی در شهر اردبیل برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
عنوان دقیق همایش اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، 6 اسفند ماه 1395 توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در شهر مشهد برگزار می شود .از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/01 ادامه مطلبفراخوان ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر 1395 توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی دورتمند در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر
نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی در سال 1396 توسط شرکت سراسازان بصیر و آسیا همایش در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران، اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،آذر 1395 توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/29 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد،حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
فراخوان سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان 1395 با همکاری مشترک دانشگاه آزاد زرقان، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه خوی و واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران ،آذر 1395 در شهر رشت برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
فراخوان همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار ، آذر 1395 در شهر دامغان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
فراخوان همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی - اسفند1395 در شهر تهران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان همایش علمی توسعه حرفه ای :نگاهی نو به تکریم معلم
فراخوان همایش علمی توسعه حرفه ای :نگاهی نو به تکریم معلم - آذر 1395 در شهر همدان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - آبان 1395 در شهر شیراز برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها ، بهمن 1395 توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،اسفند1395 توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع ایران در شهر مازندران برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت 1396 توسط دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر در شهر فریدونشهر برگزار می شود. از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/28 ادامه مطلبفراخوان چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی
چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی،اسفند ۱۳۹5 توسط انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران
نوزدهمین کنگره ملی شیمی ایران ،اسفند 1395 توسط دانشگاه شیراز، انجمن شیمی ایران در شهر شیرازبرگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران،شهریور ماه 1396 توسط دانشگاه تربیت مدرس با همکاری:انجمن بین ­المللی علوم باغبانی.انجمن علوم باغبانی ایران.معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ایران. در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ،اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبفراخوان کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی ،اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در شهر تهران برگزار می شود.از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/07/27 ادامه مطلبلینک عضویت تلگرام بنیاد همایش
نویسندگان و پژوهشگران گرامی جهت دریافت روزانه اخبار و اطلاعیه های همایش های کشور می توانند به عضویت کانال تلگرام بنیاد همایش درآیند. لازم به ذکر است که جهت عضویت در کانال حتما باید ورژن جدید تلگرام نصب گرددادامه مطلب...
1394/08/01 ادامه مطلبمرکز همایش‌های وزارت علوم در همدان ساخته می‌شود
استاندار همدان پس از دیدار با وزیر علوم از ادامه ساخت مرکز همایش های ملی و بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم در همدان خبر داد و انتقال آن از همدان به تهران را منتفی دانست ادامه مطلب...
1394/07/23 ادامه مطلب


دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

آخرین مهلت ارسال مقاله: 15آذر1395

آخرین مهلت ثبت نام:15آذر1395   

تاريخ برگزاري کنفرانس
:
 25 آذر1395


سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


اولین همایش ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

آخرین مهلت ارسال مقاله:
 10آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 16آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

آخرین مهلت ارسال مقاله: 25آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 11آذر1395


سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران

آخرین مهلت ارسال مقاله: 29آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 11آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

آخرین مهلت ارسال مقاله: 2آذر1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 7آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری

آخرین مهلت ارسال مقاله: 29آبان1395
اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 4آذر1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملیاولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

آخرین مهلت ارسال مقاله: 22آبان1395

اعلام نتیجه داوری:یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال فایل پذیرش الکترونیک:حداکثر 3 روز پس از اخذ پذیرش

تاريخ برگزاري کنفرانس: 29آبان1395

سطح کنفرانس: بین المللی و ملی


نماد الکترونیکی
لوگو ستاد ساماندهی
logo-samandehi
عضویت در خبرنامه

 


 
کانال رسمی تلگرام
 
موسسه خیریه محک
 
همکاران راهبردی