همایش های جدیدفرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

اولین همایش ملی مدیرت توریسم و گردشگری سبزدرایران 18اردیبهشت 1393


اولین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری 1خرداد1393

 
اولین همایش ملی مدیریت انرژِی های نو وپاک12شهریور 1393


اولین هایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار 20 شهریور 1393

اولین همایش ملی گردشگری، درآمد وفرصت
30شهریور 1393

دومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار 10 مهر 1393

 
بازدید امروز : 35
بازدید کل : 43145
کاربران آنلاین : 1